Projecten

Stichting Fos'ten Surinaamse vrouwen

Project ‘Generaties in dialoog’

Het tot stand brengen van een verbinding tussen de verschillende generaties door met elkaar in dialoog te gaan. Fos’ten ontwikkelde de ‘Dialoog-methodiek’ die ook voor andere migrantengroepen ingezet kan worden.

Project ‘Levensboek/Levenskoffer’

Met het ouder worden neemt de behoefte toe om op het eigen leven terug te blikken. Het Levensboek is een boek met persoonlijke levensverhalen en herinneringen over iemands leven.

Het verhaal vertelt wie je bent. Toegang hebben tot het verhaal biedt volgende generaies versterking van hun identiteit. De Levenskoffer is een koffer waarin waardevolle, herinneringsvolle voorwerpen bewaard worden voor overdracht aan volgende generaties. Dit project is ontwikkeld in samenwerking met OVN, Oudere Vrouwen Netwerk Nederland.


Project ‘Cultureel Erfgoed’

Voor leden en belangstellenden wordt jaarlijks rond ’16 april’ een “konmakandra” (bijeenkomst) georganiseerd: centraal staan, naast belangrijke historische gebeurtenissen die verloren dreigen te gaan verhalen uit de orale traditie, poezie, Surinaamse literatuur en muziek van vroeger en nu, maar ook de typische Surinaamse humor.

Projecten in samenwerking met NOOM

Als aangesloten lidorganisatie van het NOOM neemt Fos’ten deel aan diverse projecten en voorlichtingsactiviteiten van ouderen voor ouderen; enkele voorbeelden zijn: voorlichting m.b.t. AOW, WMO, veranderingen in de AWBZ en projecten rond Dementie, Betrokken bij Buurtbeleid en het Nationaal Programma Ouderen Zorg (NPO).