Levensboek en Levenskoffer

Dit project is een samenwerking van Fos'ten en het OVN-Nederland (Oudere VrouwenNetwerk-Nederland). Bedide organisaties vinden het belangrijk dat ouderen de mogelijkheid hebben om herinneringen op te halen.

Deze herinneringen hebben vaak een waardevolle betekenis omdat ze als rode draad door het leven van ouderen verweven zijn. Veel oudere migrantenvrouwen komen uit een traditie warin de oudere vrouw gerespecteerd wordt om haar levenservaring en waarin ze meestal een actieve rol vervult in het maatschappelijk leven.

Dit geldt ook voor oudere vrouwen van Surinaamse afkomst die naar Nederland zijn gemigreerd. Met hun levenservaring brengen zij hun levensverhaal, gebaseerd op de herinneringen vanuit Suriname met zich . Met het ouder worden neemt ook de behoefte toe om herinneringen op te halen en zodoende het eigen leven de revue te laten passeren.


Het project voorziet daarom ook in een levensboek en een levenskoffer.

Levensboek

Het levensboek is een boek met persoonlijke levensverhalen en herinneringen over iemands leven. Bijvoorbeeld foto's, teksten, gedichten, geboorte-, huwelijks en overlijdensberichten, rituelen en anekdotes.

Levenskoffer

De Levenskoffer is een koffer waarin waardevolle, herinneringsvolle voorwerpen bewaard worden, zoals sieraden, video opnames, foto's een naambord van een huis, of een kledingstuk.

De herinneringen worden vastgelegd en bewaard als belangrijk cultureel erfgoed voor de familie. Het is de bedoeling dat het boek en de koffer door volgende generaties (klein)kinderen worden aangevuld met hun levensgeschiedenis.

Projecten

Lees ook

‘Paketten Suriname ’

In juni 2022 is het project “Hulp aan Senioren in Coronatijd” in Suriname opgezet. De coordinatie aldaar is uitgevoerd door de Pater Alhbrinck Stichting (PAS).

Lees verder

Word donateur!

U kunt al vanaf € 15 Fos’ten ondersteunen in haar activiteiten