Paketten voor Suriname

Fos’ten er niet alleen is voor de 50+ Surinamers in Nederland maar wij dragen ook de "bigisma" in Suriname een warm hart. Toen Suriname in total lockdown was, door het Covid-19 virus., meenden wij in actie te moeten komen.

Wij hebben daarvoor het project “Hulp aan Senioren in Coronatijd” in Suriname opgezet. Hiervoor hebben we contact gezocht met organisaties in Suriname die het geheel zouden kunnen coordineren. Dit is de Pater Alhbrinck Stichting (PAS) geworden. De PAS heeft namens Fos'ten 148 behoeftige senioren woonachtig in Nickerie, Moengo, Albina en omgeving, 5 dorpen in Boven-Suriname en 5 dorpen in Para een verzorgingspakket kunnen aanbieden. Hierin zat o.m. tandpasta, badzeep, wc papier, wipes, schoonmaakmiddelen en incontinentiemateriaal.

Fos’ten heeft € 4.000,-- ter beschikking gesteld aan de PAS voor de uitvoering van dit project. Dit bedrag is samengesteld uit de gift van Stichting De Carolusgulden uit Leiden die het zo een mooi initiatief vond, dat ze € 2.750,-- legden bovenop wat wij namens u konden inleggen. Dankzij uw donaties zijn wij in staat geweest dit project te kunnen uitvoeren.

Projecten

Lees ook

‘Levensboek en koffer ’

Dit project is tot stand gekomen met OVN-Nederland (Oudere VrouwenNetwerk-Nederland). Het is belangrijk dat ouderen de mogelijkheid hebben om herinneringen op te halen.

Lees verder

Word donateur!

U kunt al vanaf € 15 Fos’ten ondersteunen in haar activiteiten