De Dialoog methodiek

Het tot stand brengen van een verbinding tussen de verschillende generaties door met elkaar in dialoog te gaan. Fos’ten ontwikkelde ‘De Dialoog' methodiek die ook voor andere migrantengroepen ingezet kan worden.

Enkele jaren geleden heeft Stichting Fos'ten 'De Dialoog' methodiek ontwikkeld. Met de methodiek zijn gespreksbijeenkomsten georganiseerd, waarin generatiegenoten van Surinaamse afkomst, met elkaar spreken over verschillen in en eventuele knelpunten tussen de generaties.

Generatiegenoten gaan eerst met elkaar en daarna met andere generaties in gesprek, waardoor een dialoog tussen de generaties ontstaat. De ervaring hierbij is dat groepsgesprekken gehouden met generatiegenoten over een specifiek onderwerp, individuele deelnemers houvast biedt, hun kijk op het onderwerp wordt breder en er vindt informatie uitwisseling plaats.

Door ook de volgende of eerdere generatie erbij te betrekken - hoe heeft de eerdere generatie iets beleefd en aangepakt en hoe ziet het er voor de huidige generatie eruit- krijgt de informatie meer diepgang.

'De Dialoog' methodiek is aanvankelijk ontwikkeld voor de Surinaamse gemeenschap, maar uit ervaringen met Antilliaans/Arubaanse, Turkse en Marokkaanse deelnemers is gebleken dat het mogelijk is deze werkwijze ook voor andere migrantengroepen in te zetten.

Projecten

Lees ook

‘Paketten Suriname ’

In juni 2022 is het project “Hulp aan Senioren in Coronatijd” in Suriname opgezet. De coordinatie aldaar is uitgevoerd door de Pater Alhbrinck Stichting (PAS).

Lees verder

‘Levensboek en koffer ’

Dit project is tot stand gekomen met OVN-Nederland (Oudere VrouwenNetwerk-Nederland). Het is belangrijk dat ouderen de mogelijkheid hebben om herinneringen op te halen.

Lees verder

Word donateur!

U kunt al vanaf € 15 Fos’ten ondersteunen in haar activiteiten