Agenda

Fos’ten sluit zich aan bij de oproep van het NOOM:

OPROEP NOOM
aan mantelzorgers, vrijwilligers en sleutelfiguren:

Voor migrantenouderen kunnen de onzekerheid en angst, die met de maatregelen omtrent het Coronavirus gepaard gaan, nog groter zijn dan bij andere bevolkingsgroepen. Voor hen is de berichtgeving in het Nederlands vaak moeilijk of helemaal niet te begrijpen. Daarbij is de rol van organisaties van (migranten)ouderen bij het doorgeven en toelichten van informatie door de maatregelen ingeperkt.
Om die reden roept ook het NOOM op om álle ontmoetings-, voorlichtings-, beweeg- en religieuze activiteiten en bijeenkomsten voor oudere migranten tot nader order op te schorten.
Tegelijkertijd roepen wij alle mantelzorgers, vrijwilligers en sleutelfiguren op en adviseren we hen dringend om via de telefoon en/of via whatsapp het contact met ouderen de komende tijd juist te intensiveren. Niet alleen om door te geven dat activiteiten niet doorgaan, maar vooral om te vragen hoe het met hen gaat en/of te vragen of ze iets nodig hebben.

Maak elkaar niet bang met allerlei verhalen en hou betrouwbare websites in de gaten.

Websites van de overheid zoals de RVIM: https://www.rivm.nl/ of de websites van uw gemeente.