Welkom op de website van Stichting Fos’ten

Fos’ten betekent “vroeger”.

Vanuit een gezamenlijk verleden, samen werken aan het heden en de toekomst

26 maart 2020

Dat het nu moeilijke en vooral, voor senioren, eenzame tijden zijn hoeven we niet te vertellen. Daarom wil Fos’ten vanaf vandaag op de website op pagina agenda behalve informatie ook linkjes naar vrolijke en opbeurende berichten plaatsen.

We beginnen vandaag met een filmpje voor onze senioren die nu noodgedwongen thuis zitten.

Brasa, we shall overcome!

Oproep zelfbescherming quarantaine risicogroepen

Het Corona virus is erg besmettelijk, veel besmettelijker nog dan we tot deze week dachten.

Beademing van een corona patiënt die dat nodig heeft duurt twee tot vier weken. Dat betekent dat de ziekenhuizen heel snel aan hun maximum zullen zitten qua te leveren IC-zorg. Zelfs als die capaciteit maximaal wordt opgeschaald.

Er lopen nog veel ouderen onbeschermd rond in de supermarkt om boodschappen te doen.

Daarom dringend beroep om alles in het werk te stellen om hen (risicogroep) zoveel mogelijk te vragen om binnen te blijven. Dat kan natuurlijk alleen als zij kunnen rekenen op hun naasten voor boodschappen e.a. vormen van ondersteuning.

Waakzaamheid & samen redzaamheid zijn geboden.

Zorg voor elkaar!

BELANGRIJK BERICHT

Aan: onze lezers

Leiden, 13 maart 2020

Geachte Lezer

U heeft ongetwijfeld de berichten op radio en tv over het corona virus gevolgd. Het is heel spannend en best beangstigend sinds de laatste ontwikkelingen. Vooral voor onze ouderen een groot risico.

In Koranti die komende week verschijnt, staat een aankondiging van onze jaarlijkse Mi Boto Lai bijeenkomst op 13 april a.s.

Hoewel de overheid aangeeft dat de afgekondigde maatregelen tot eind maart van kracht zullen zijn, heeft het bestuur gemeend de bijeenkomst voor april af te gelasten.

Het is heel spijtig maar we zullen bekijken of en wanneer, later dit jaar een soortgelijke bijeenkomst alsnog georganiseerd kan worden.

Blijf wel!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

C.L. Harrevelt

Voorzitter

Fos’ten Herinneringskoffer

Naar voorbeeld van en in samenwerking met het Landelijk Steunpunt Molukse Ouderen (LSMO) heeft Fos’ten voor de Surinaamse en Caribische ouderen een Herinneringskoffer ontwikkeld.

De koffer Zien en Herinneren bevat een gevarieerd aanbod van materiaal om activiteiten met Surinaamse en Caribische ouderen mee uit te voeren. De koffer is bij uitstek geschikt voor medewerkers en vrijwilligers in woonzorgcentra, verzorgings- en welzijnsinstellingen en Surinaamse en Caribische organisaties die activiteiten organiseren in het kader van dagopvang.

Vrijwilligsters van Fos’ten komen graag langs om de koffer te demonstreren tijdens een van uw bijeenkomsten.

De Herinneringskoffer is te bestellen door € 150,00 per koffer over te maken op ons IBAN rekeningnummer:
NL42 INGB 0007741610 t.n.v. Fos’ten te Leiden.

Meer nieuwsarchief

Nu verkrijgbaar!

CD Fos’ten Singi!

Singi nanga dansi poku

populaire liedjes van vroeger uit Suriname

In het jaar van ons 15-jarig jubileum, presenteren wij een vernieuwde versie van Fos’ten Singi. Al 15 jaar leveren de gasten op elke Fos’ten samenkomst weer het bewijs, dat samen zingen ons ook samen bindt.

Zodra het publiek de kans krijgt liedjes van toen te zingen gaat dat met veel plezier en uit volle borst. Het genoegen dat men daaraan ontleent is ook duidelijk bewezen door het feit dat onze donateurs het eerste Fos’ten zangboek+cd met nummers van vroeger uit Suriname gretig gekocht hebben.

Fos’ten Singi Buku is te verkrijgen door € 17,50 per ex. over te maken op ons IBAN rekeningnummer:
NL42 INGB 0007741610 t.n.v. Fos’ten te Leiden.

Vermeldt duidelijk uw naam en adres bij de overmaking.

Luister hier!