Over ons

Fos’ten

Fos’ten is een stichting opgericht op 15 juli 1997 door een groep Surinaamse (ex-) carriere vrouwen met als doel hun expertise en know-how op verscheidene gebieden zoveel mogelijk uit te dragen. Jaarlijks organiseert Fos’ten twee bijeenkomsten met zowel een educatief- als een sociaal karakter. Rond ‘16 april’ in het kader van het Surinaams cultureel erfgoed wordt er een landelijke bijeenkomst georganiseerd die als werktitel heeft ‘Mi Boto Lai’.  

Verder biedt de stichting haar donateurs de gelegenheid deel te nemen aan de 50+Beurs te Utrecht. 

 

Waar staat Fos’ten voor?

Fos’ten wil de belangen behartigen van met name de Surinaamse oudere vrouwen in Nederland door:

  • Het signaleren van kansen en uitdagingen die samenhangen met het ouder worden van Surinaamse vrouwen
  • Het geven van trainingen op het gebied van o.a. gezondheid en gezond ouder worden
  • Het beïnvloeden van het overheidsbeleid ten behoeve van de doelgroep
  • Het organiseren van voorlichting om de toegankelijkheid van voorzieningen voor ouderen te bevorderen
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten om hun participatie in de Nederlandse samenleving te vergroten
  • Het aangaan en onderhouden van contacten met andere ouderenorganisaties binnen en buiten Nederland.