De Stichting

Stichting Fos'ten bijeenkomsten

Wat doet Fos’ten?

Fos’ten organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten met zowel een educatief- als een ontmoetingskarakter. Culturele optredens rond ‘16 april’ in het kader van het Surinaams cultureel erfgoed en een landelijke bijeenkomst tijdens de 50+Beurs te Utrecht rond een actueel maatschappelijk thema.

Wat wil Fos’ten?

Fos’ten wil de belangen van haar achterban behartigen door:

  • Het signaleren van kansen en uitdagingen die samenhangen met het oud worden van Surinaamse vrouwen in Nederland.
  • Het geven van informatie over onderwerpen die van belang zijn voor oudere Surinaamse vrouwen.
  • Het beïnvloeden van het overheidsbeleid ten behoeve van de doelgroep.
  • Het organiseren van voorlichting om de toegankelijkheid van voorzieningen voor oudere te bevorderen.
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten om de participatie van oudere Surinaamse vrouwen in de Nederlandse samenleving te vergroten.
  • Het aangaan en onderhouden van contacten met andere ouderenorganisaties binnen en buiten Nederland, in het bijzonder Suriname.

Jaarlijks een ‘wroko uma’ weekend

Voor de vrijwilligersgroep van Fos’ten wordt er ieder jaar een weekend georganiseerd als dank voor hun inzet en betrokkenheid bij het werk van Fos’ten. Tevens worden de projecten en activiteiten geëvalueerd, wordt een nieuw jaarplan besproken en bestaat de mogelijkheid tot onderling netwerken.

De nieuwsbrief “Koranti”

De nieuwsbrief “Koranti” verschijnt 3x per jaar. Hiermee informeert Fos’ten haar achterban over activiteiten, interviews met Surinaamse vrouwen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet, en belangrijke ontwikkelingen in de samenleving die van betekenis zijn voor (Surinaamse) ouderen.

En ook:

  • Informatiebijeenkomsten
  • Trainingen, deskundigheidsbevorderingsdagen
  • Ontmoetingen
  • Netwerkbijeenkomsten

Het bestuur bestaat uit:

Christina Harrevelt
Voorzitter/ledenadministratie

Twie Tjoa
Vice voorzitter/1e secretaris

Ingrid Coleridge
Penningmeester

Sonnia Ramdhani
algemeen bestuur

Gerda Camron
algemeen bestuur

Fos’ten is aangesloten bij NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) en OVN-NL (Ouderen Vrouwen Netwerk Nederland)