Archief

2019 – MI BOTO LAI TUSSEN GENERATIES

Familieverbanden die in het land van herkomst heel vanzelfsprekend zijn kunnen in Nederland minder hecht worden of soms zelfs wegvallen. De eerste generatie (de grootouders; 50+) kan hierdoor geïsoleerd raken; de tweede generatie (de ouders: 25-50 jaar) kan overbelast raken vanwege de zorg voor het gezin en hun ouders. Dit zijn vaak moeilijk te bespreken zaken die kunnen leiden tot generatieconflicten. En de derde generatie (de jongeren: 18-25 jaar) krijgt vaak problemen vanwege hun dubbele identiteit en de negatieve beeldvorming over hen in de Nederlandse samenleving. Wij nodigen u van harte uit dit thema met ons te beleven.